Игра (за тронове)

Ежедневните сблъсъци на мнения, очаквания, страхове и его са си игра, в която се гони победа – мерим си силите на характерите; броя неоправдани очаквания; мерим си сериозността на страховете, които да ни служат като оправдание в края на деня. Ако не успеем да сме отгоре, то нека “липсата на реципрочност” винаги да бъде причина.

“Denial is not just a river in Egypt”

Leave a Reply