Равноденствие

Отиде си.
И беше време.
И с мен е тъй.
И ми е мъчно.
И прав си ти.
И е съвременно.
Очаквах го.
И ми е мъчно.
И е Любов.
И все я няма.
И има друг.
И ми е мъчно.
И има друга.
И сме двамата.
Отивам си.
И пак е същото.

Ноемврийско, по Александър Белчев

Leave a Reply