Равноденствие

Отиде си. И беше време. И с мен е тъй. И ми е мъчно. И прав си ти. И е съвременно. Очаквах го. И ми е мъчно. И е Любов. И все я няма. И има друг. И ми е мъчно. И има друга. И сме двамата. Отивам си. И пак е същото. Ноемврийско, по […]