Холандия, работа, българи и румънци

Вероятно знаете, но Холандия е една от държавите в Европейския съюз, които ще използват възможността до последния регламентиран момент да не махнат ограниченията за работа на българи и румънци. Основното, с което се характеризира това ограничение – българин (и съответно румънец) не може да извършва трудова дейност законно (с разни вратички и изключения), ако някой работодател не реши, че си струва много да кандидатства пред местните власти, за да бъде издадено разрешение за работа на човека, когото иска да наеме. Властите пък могат да откажат. Българи и румънци могат да бъдат наемани, ако има доказателство, че няма друг гражданин на ЕС, който да е подходящ за заемане на въпросната позиция.

Темата за имигрантите, съхранението на националната идентичност и икономическите аспекти от сравнително либералната политика на холандците спрямо чужденците (особено преди няколко десетилетия) е много интересна. И много обширна също.

Няма да правя анализ на причини и последствия за/от управлението на националистическата Партия на свободата. Просто прилагам превод на текста, който е поместен на сайта им.

Ето тук холандските граждани могат да подават оплаквания от различен характер.

Гореща линия за оплаквания

“От първи май 2007 има свободно движение на рaботна ръка от Централна и Източна Европа към Холандия. В момента се определя точният брой на хората, идващи от тези държави, които са останали в Холандия (който е между 200.000 и 350.000 души). Партия на свободата е една от малкото партии, които се заеха да инициират действия против отваряне на работния пазар за поляци и други източноевропейци. Вземайки предвид всички проблеми, придружаващи масовото преселване на чужденци, най-вече поляци, е прието едно предложение. Преди известно време Партия на свободата гласува против отварянето на работния пазар за румънци и българи.

Масова имиграция е причината за много проблеми: противообществени прояви, замърсяване, пренасищане на работния пазар и проблеми свързани с интеграцията и конфликти в жилищните зони. За много холандски граждани тези събития създават сериозен проблем. Оплакванията от страна на холандците все по-често не биват съобщавани на съответните органи. Ето защо у холандските граждани остава  грешната представа, че никакви мерки не биват предприемани от страна на властите.

Знаете ли за неприятности, причинени от хора от Централна и Източна Европа? Загубвали ли сте работата си зарди поляк, българин, румънец или друг източноевропейски гражданин? Ние с удоволствие ще ви изслушаме. Партия за свободата предлага на този уеб сайт платформа, на която може да съобщите вашите оплаквания. Тези оплаквания ще бъдат маркирани на карта и резултатите ще бъдат изпратени на Социалното министерство и Службите по заетостта (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).”

Още информация:
Дневник
Вести
Герт Вилдерс в Уикипедия

Ето и едно весело допълнение по темата: Имате проблеми с хора от Лимбург или белгийци?

 

 

Leave a Reply